.

راهنمایی نیاز دارید؟

شاخه ها

  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  323,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تصفیه هوا جی پلاس مدل 450IK تصفیه هوا جی پلاس مدل 450IK
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  62,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 18000 اینورتر جی پلاس مدل HV18M1 کولر گازی 18000 اینورتر جی پلاس مدل HV18M1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  327,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 18000اینورتر جی پلاس مدل HV18TV1 کولر گازی 18000اینورتر جی پلاس مدل HV18TV1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  327,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  196,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 18000 جی پلاس مدل HF18MN1 کولر گازی 18000 جی پلاس مدل HF18MN1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  260,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 30000 جی پلاس مدل HF30MN1 کولر گازی 30000 جی پلاس مدل HF30MN1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  392,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 9000 اینورتر جی پلاس مدل HV09MN1 کولر گازی 9000 اینورتر جی پلاس مدل HV09MN1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  219,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 12000 جی پلاس مدل HF12TQ1 کولر گازی 12000 جی پلاس مدل HF12TQ1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  196,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 18000جی پلاس مدل HF18TQ1 کولر گازی 18000جی پلاس مدل HF18TQ1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  260,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی ایستاده 36000 جی پلاس مدل 36MHF3
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  610,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تصفیه هوای جی پلاس مدل 670IK تصفیه هوای جی پلاس مدل 670IK
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  76,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 9000 جی پلاس مدل HF09MN1 کولر گازی 9000 جی پلاس مدل HF09MN1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  181,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 12000 اینورتر جی پلاس مدل HV12MN1 کولر گازی 12000 اینورتر جی پلاس مدل HV12MN1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  245,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 24000 اینورتر جی پلاس مدل HV24MN1 کولر گازی 24000 اینورتر جی پلاس مدل HV24MN1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  412,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 30000 اینورتر جی پلاس مدل HV30MN1 کولر گازی 30000 اینورتر جی پلاس مدل HV30MN1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  575,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی ایستاده 48000 جی پلاس مدل 48MHF3
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  933,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی ایستاده 60000 جی پلاس مدل 60MHF3
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  998,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تصفیه هوای ایستکول مدل TM-TW209 تصفیه هوای ایستکول مدل TM-TW209
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  39,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 12000اینورتر جی پلاس مدل HV12TV1 کولر گازی 12000اینورتر جی پلاس مدل HV12TV1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  245,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 24000 اینورتر جی پلاس مدل HV24TV1 کولر گازی 24000 اینورتر جی پلاس مدل HV24TV1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  412,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 24000 جی پلاس مدل HF24TQ1 کولر گازی 24000 جی پلاس مدل HF24TQ1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  323,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 30000 اینورتر جی پلاس مدل HV30VQ1 کولر گازی 30000 اینورتر جی پلاس مدل HV30VQ1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  575,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 30000 جی پلاس مدل HF30TQ1 کولر گازی 30000 جی پلاس مدل HF30TQ1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  392,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 9000 اینورتر جی پلاس مدل HV09TV1 کولر گازی 9000 اینورتر جی پلاس مدل HV09TV1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  219,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 9000 جی پلاس مدل HF09TQ1 کولر گازی 9000 جی پلاس مدل HF09TQ1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  181,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی ایستاده اینورتر 36000 جی پلاس مدل HV36FS3
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  706,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی ایستاده اینورتر 48000 جی پلاس HV48FS3
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  933,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 12000 اینورتر اسمارت جی پلاس مدل HV12CB1 کولر گازی 12000 اینورتر اسمارت جی پلاس مدل HV12CB1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  258,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 9000 اینورتر اسمارت جی پلاس مدل HV09CB1 کولر گازی 9000 اینورتر اسمارت جی پلاس مدل HV09CB1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  228,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 18000اینورتر اسمارت جی پلاس مدل HV18CB1 کولر گازی 18000اینورتر اسمارت جی پلاس مدل HV18CB1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  340,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی 24000 اینورتر اسمارت جی پلاس مدل HV24CB1 کولر گازی 24000 اینورتر اسمارت جی پلاس مدل HV24CB1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  412,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  323,000,000 ریال

  کولر گازی 24000 جی پلاس مدل HF24MN1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم...

  اضافه به علاقه مندی
  62,500,000 ریال

  مشخصات کلیدی تصفیه هوا جی پلاس مدل 450 :

  قابلیت تصفیه ذرات بسیار ریز با ابعاد 1 تا 2.5 میکرون تا بیش از 99.5 درصد

  مصرف انرژی...

  اضافه به علاقه مندی
  327,000,000 ریال

  کولر گازی 18000 اینورتر جی پلاس مدل HV18MN1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  327,000,000 ریال

  کولر گازی 18000 اینورتر جی پلاس مدل HV18TV1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  196,000,000 ریال

  کولر گازی 12000 جی پلاس مدل HF12MN1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم...

  اضافه به علاقه مندی
  260,000,000 ریال

  کولر گازی 18000 جی پلاس مدل HF18MN1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم...

  اضافه به علاقه مندی
  392,000,000 ریال

  کولر گازی 30000  جی پلاس مدل HF30MN1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم...

  اضافه به علاقه مندی
  219,000,000 ریال

  کولر گازی 9000 اینورتر جی پلاس مدل HV09MN1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  196,000,000 ریال

  کولر گازی 12000 جی پلاس مدل HF12MN1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم صدا و...

  اضافه به علاقه مندی
  260,000,000 ریال

  کولر گازی 18000 جی پلاس مدل HF18TQ1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم...

  اضافه به علاقه مندی
  610,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی کولر گازی کولر گازی ایستاده 36000 جی پلاس مدل 36MHF3

  مجهز به کمپرسور روتاری هوشمند

  دارای گارانتی 5 ساله موتور

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  76,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تصفیه هوای جی پلاس مدل 670IK :

  تکنولوژی آیونایزر

  فیلتر پیشرفته کربن اکتیو

  سنسورهای پیشرفته

  عملکرد...

  اضافه به علاقه مندی
  181,000,000 ریال

  کولر گازی 9000 جی پلاس مدل HF09MN1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم صدا...

  اضافه به علاقه مندی
  245,000,000 ریال

  کولر گازی 12000 اینورتر جی پلاس مدل HV12MN1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  412,000,000 ریال

  کولر گازی 24000 اینورتر جی پلاس مدل HV24MN1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  575,000,000 ریال

  کولر گازی 30000 اینورتر جی پلاس مدل HV30MN1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  933,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی کولر گازی کولر گازی ایستاده 48000 جی پلاس مدل 48MHF3

  مجهز به کمپرسور روتاری هوشمند

  دارای گارانتی 5 ساله موتور

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  998,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی کولر گازی کولر گازی ایستاده 60000 جی پلاس مدل 60MHF3

  مجهز به کمپرسور روتاری هوشمند

  دارای گارانتی 5 ساله موتور

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  39,000,000 ریال

  مشخصات...

  اضافه به علاقه مندی
  245,000,000 ریال

  کولر گازی 12000 اینورتر جی پلاس مدل HV12TV1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  412,000,000 ریال

  کولر گازی 24000 اینورتر جی پلاس مدل HV24MN1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  323,000,000 ریال

  کولر گازی 24000 جی پلاس مدل HF24TQ1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم...

  اضافه به علاقه مندی
  575,000,000 ریال

  کولر گازی 30000 اینورتر جی پلاس مدل HV30VQ1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  392,000,000 ریال

  کولر گازی 30000  جی پلاس مدل HF30MN1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم...

  اضافه به علاقه مندی
  219,000,000 ریال

  کولر گازی 9000 اینورتر جی پلاس مدل HV09TV1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  181,000,000 ریال

  کولر گازی 9000 جی پلاس مدل HF09TQ1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم صدا...

  اضافه به علاقه مندی
  706,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی کولر گازی کولر گازی ایستاده 36000 جی پلاس مدل HV36FS3

  مجهز به کمپرسور اینورتر هوشمند

  دارای گارانتی 5 ساله موتور

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  933,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی کولر گازی کولر گازی ایستاده 48000 جی پلاس مدل HV48FS3

  مجهز به کمپرسور اینورتر هوشمند

  دارای گارانتی 5 ساله موتور

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  258,000,000 ریال

  کولر گازی 12000 اینورتر اسمارت جی پلاس مدل HV12CB1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به...

  اضافه به علاقه مندی
  228,000,000 ریال

  کولر گازی 9000 اینورتر اسمارت  جی پلاس مدل HV09CB1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به...

  اضافه به علاقه مندی
  340,000,000 ریال

  کولر گازی 18000 اینورتر  اسمارت جی پلاس مدل HV18CB1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به...

  اضافه به علاقه مندی
  412,000,000 ریال

  کولر گازی 24000 اینورتراسمارت  جی پلاس مدل HV24CB1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به...

  اضافه به علاقه مندی
  0
  0