.

راهنمایی نیاز دارید؟

شاخه ها

  براکت دیواری تلویزیون مدل TW-305 براکت دیواری تلویزیون مدل TW-305
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  3,200,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون مدل TW-220 براکت دیواری تلویزیون مدل TW-220
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  2,200,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-475 براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-475
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  7,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون  براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-500 براکت دیواری تلویزیون  براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-500
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  6,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون LCDARM مدل TW-459 براکت دیواری تلویزیون LCDARM مدل TW-459
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  3,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت ایستاده تلویزیون مدل TR-160 براکت ایستاده تلویزیون مدل TR-160
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  24,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون  پایه دیواری تلویزیون 50 تا 82 اینچ مدل 870 براکت دیواری تلویزیون  پایه دیواری تلویزیون 50 تا 82 اینچ مدل 870
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  6,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون  پایه دیواری تلویزیون 50 تا 82 اینچ مدل 870 براکت دیواری تلویزیون  پایه دیواری تلویزیون 50 تا 82 اینچ مدل 870
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  9,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-338 براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-338
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  4,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون  براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-510 براکت دیواری تلویزیون  براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-510
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  12,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت - پایه تلویزیون و مانیتور براکت سقفی تلویزیون مدل C-1200 براکت - پایه تلویزیون و مانیتور براکت سقفی تلویزیون مدل C-1200
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  9,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  14,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  TR-185 TR-185
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  125,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت - پایه تلویزیون و مانیتور براکت سقفی تلویزیون مدل C-1050
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  7,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  3,200,000 ریال

  تحمل وزن تا 45 کیلوگرم

  قابلیت استفاده برای تلویزیون ها تا 43 اینچ با استاندارد VESA

  حرکت 15 درجه در جهت عمودی

  اضافه به علاقه مندی
  2,200,000 ریال

  تحمل وزن تا 20 کیلوگرم

  قابلیت استفاده برای تلویزیون ها تا 43 اینچ با استاندارد VESA

  حرکت 15 درجه در جهت عمودی

  اضافه به علاقه مندی
  7,500,000 ریال

  مشخصات کلیدی براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-475 :

  تحمل وزن تا 30 کیلوگرم

  قابلیت استفاده برای تلویزیون ها تا 60 اینچ با استاندارد...

  اضافه به علاقه مندی
  6,500,000 ریال
  مشخصات کلیدی براکت دیواری مدل TWM-500 :
  اضافه به علاقه مندی
  3,500,000 ریال

  مشخصات براکت دیواری تلویزیون LCDARM مدل TW-459 :

  تحمل وزن تا 45 کیلوگرم

  قابلیت استفاده برای تلویزیون ها تا 65 اینچ با استاندارد...

  اضافه به علاقه مندی
  24,500,000 ریال
  حداکثر ارتفاع : 160 سانتی متر
  اضافه به علاقه مندی
  6,500,000 ریال

  استحکام بالا

  قابل استفاده تا تلویزیون های سایز 75 اینچ با استاندارد vesa

  نصب آسان 

  دارای لوازم و اتصالات نصب

  اضافه به علاقه مندی
  9,000,000 ریال

  استحکام بالا

  قابل استفاده تا تلویزیون های سایز 82 اینچ با استاندارد vesa

  نصب آسان 

  دارای لوازم و اتصالات نصب

  اضافه به علاقه مندی
  4,000,000 ریال

  تحمل وزن تا 25 کیلوگرم

  قابلیت استفاده برای تلویزیون ها تا 50 اینچ با استاندارد VESA

  حرکت در تمام جهات

  اضافه به علاقه مندی
  12,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  9,500,000 ریال
  مشخصات کلیدی براکت سقفی C-1200
  اضافه به علاقه مندی
  14,500,000 ریال
  حداکثر ارتفاع : 120 سانتی متر
  اضافه به علاقه مندی
  125,000,000 ریال

  ابعاد : 40*106*148

  اضافه به علاقه مندی
  7,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی براکت سقفی C-1050

  اضافه به علاقه مندی
  0
  0