مشتریان عزیز برای بازدید و خرید حضوری و اخذ هرگونه راهنمایی در خصوص تمامی محصولات جی پلاس می توانید به آدرس اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم مجتمع تجاری هامون واحد ۴۷ مراجعه فرمائید

برای مسیر یابی کلیک کنید

تلفن تماس 02144326400

.

راهنمایی نیاز دارید؟

شاخه ها

  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال105,000,000 ‎−5% ‎ریال99,750,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S
  ‎−7% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال260,000,000 ‎−7% ‎ریال241,800,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU721S
  ‎−7% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال267,000,000 ‎−7% ‎ریال248,310,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−7% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال270,000,000 ‎−7% ‎ریال251,100,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال127,000,000 ‎−5% ‎ریال120,650,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال390,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75KE821S
  ‎−4% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال540,000,000 ‎−4% ‎ریال518,400,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال160,000,000 ‎−5% ‎ریال152,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال170,000,000 ‎−5% ‎ریال161,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال175,000,000 ‎−5% ‎ریال166,250,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−4% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال79,000,000 ‎−4% ‎ریال75,840,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال112,000,000 ‎−5% ‎ریال106,400,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال65,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−3% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال54,000,000 ‎−3% ‎ریال52,380,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH414N تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH414N
  ‎−500% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال81,900,000 ‎−500% ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال230,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75LQ921S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75LQ921S
  ‎−3% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال460,000,000 ‎−3% ‎ریال446,200,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال95,000,000 ‎−5% ‎ریال90,250,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  ‎ریال99,750,000 ‎ریال105,000,000

  شمخصات کلیدی تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50MH512N :

  نوع صفحه نمایش : 

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S
  ‎−7% جدید
  ‎ریال241,800,000 ‎ریال260,000,000

  مشخصات تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65PU742N...

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU721S
  ‎−7% جدید
  ‎ریال248,310,000 ‎ریال267,000,000

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−7% جدید
  ‎ریال251,100,000 ‎ریال270,000,000

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  ‎ریال120,650,000 ‎ریال127,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 50MU722S :

  ‎ریال390,000,000

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75KE821S
  ‎−4% جدید
  ‎ریال518,400,000 ‎ریال540,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 82 اینچ جی پلاس مدل 82LU9250S :...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  ‎ریال152,000,000 ‎ریال160,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  ‎ریال161,500,000 ‎ریال170,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 55PQ732S...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  ‎ریال166,250,000 ‎ریال175,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 58PU722S :

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−4% جدید
  ‎ریال75,840,000 ‎ریال79,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 42MH612N :

  ‎−5% جدید
  ‎ریال106,400,000 ‎ریال112,000,000

  شمخصات کلیدی تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50PH512N :

  نوع صفحه نمایش : 

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال65,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون تلویزیون 40 اینچ جی پلاس مدل 40PH416N :

  اندازه صفحه نمایش: 40 اینچ

  صفحه نمایش : IPS

  رزولوشن تصویر:...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−3% جدید
  ‎ریال52,380,000 ‎ریال54,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 32PD416N :

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH414N تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH414N
  ‎−500% جدید
  ‎ریال0 ‎ریال81,900,000

  مشخصات تلویزیون جی پلاس مدل 43PH416N :

  • نوع صفحه...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال230,000,000

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75LQ921S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75LQ921S
  ‎−3% جدید
  ‎ریال446,200,000 ‎ریال460,000,000

  نوع صفحه نمایش : 

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S
  ‎−5% جدید
  ‎ریال90,250,000 ‎ریال95,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 43LU7130S :

  0
  0