مشتریان عزیز برای بازدید و خرید حضوری و اخذ هرگونه راهنمایی در خصوص تمامی محصولات جی پلاس می توانید به آدرس اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم مجتمع تجاری هامون واحد ۴۷ مراجعه فرمائید

برای مسیر یابی کلیک کنید

تلفن تماس 02144326400

.

راهنمایی نیاز دارید؟

شاخه ها

  ‎−3% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال52,000,000 ‎−3% ‎ریال50,440,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU721S
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال122,000,000 ‎−5% ‎ریال115,900,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال105,000,000 ‎−5% ‎ریال99,750,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH614N تلویزیون تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH614N
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال82,000,000 ‎−5% ‎ریال77,900,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−6% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال127,000,000 ‎−6% ‎ریال119,380,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−4% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال67,000,000 ‎−4% ‎ریال64,320,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75LQ921S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75LQ921S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال440,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75LQ921S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75LQ921S
  ‎−3% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال460,000,000 ‎−3% ‎ریال446,200,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LQ721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LQ721S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال245,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU722S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU722S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال235,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 58 اینچ جی پلاس مدل 58MU722S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال162,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH414N تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH414N
  ‎−4% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال74,000,000 ‎−4% ‎ریال71,040,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال230,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−4% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال390,000,000 ‎−4% ‎ریال374,400,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75KE821S
  ‎−4% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال540,000,000 ‎−4% ‎ریال518,400,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال95,000,000 ‎−5% ‎ریال90,250,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال165,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال154,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43LH612N تلویزیون تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43LH612N
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال82,000,000 ‎−5% ‎ریال77,900,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43LH612N تلویزیون تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43LH612N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43LH412N تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43LH412N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال71,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50KU722S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50KU722S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LH512N تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LH512N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55KE821S تلویزیون تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55KE821S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 32 اینچ جی پلاس مدل 32LD612N تلویزیون تلویزیون 32 اینچ جی پلاس مدل 32LD612N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55LQ721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55LQ721S
  ‎−4% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال159,000,000 ‎−4% ‎ریال152,640,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55LU821S تلویزیون تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55LU821S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال169,000,000 ‎−8% ‎ریال155,480,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU821S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU821S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال245,000,000 ‎−8% ‎ریال225,400,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU721S
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال117,400,000 ‎−5% ‎ریال111,530,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S
  ‎−6% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال114,900,000 ‎−6% ‎ریال108,006,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 40 اینچ جی پلاس مدل 40LH412N تلویزیون جی پلاس تلویزیون 40 اینچ جی پلاس مدل 40LH412N
  ‎−2% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال64,000,000 ‎−2% ‎ریال62,720,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 40 اینچ جی پلاس مدل 40LH612N تلویزیون جی پلاس تلویزیون 40 اینچ جی پلاس مدل 40LH612N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال72,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU721S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال215,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 58 اینچ جی پلاس مدل 58LU722S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 58 اینچ جی پلاس مدل 58LU722S
  -‎ریال700,000 جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0 -‎ریال700,000 ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55LU722S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55LU722S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 58 اینچ جی پلاس مدل 58LU721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 58 اینچ جی پلاس مدل 58LU721S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 42 اینچ جی پلاس مدل 42MH412N تلویزیون جی پلاس تلویزیون 42 اینچ جی پلاس مدل 42MH412N
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال68,000,000 ‎−5% ‎ریال64,600,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50MU724S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50MU724S
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال122,000,000 ‎−5% ‎ریال115,900,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 32 اینچ جی پلاس مدل 32MD414N تلویزیون جی پلاس تلویزیون 32 اینچ جی پلاس مدل 32MD414N
  ‎−3% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال52,000,000 ‎−3% ‎ریال50,440,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55LU7130S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55LU7130S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال149,000,000 ‎−8% ‎ریال137,080,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−3% جدید
  ‎ریال50,440,000 ‎ریال52,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 32MD416N :

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU721S
  ‎−5% جدید
  ‎ریال115,900,000 ‎ریال122,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  ‎ریال99,750,000 ‎ریال105,000,000

  شمخصات کلیدی تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50MH512N :

  نوع صفحه نمایش : 

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH614N تلویزیون تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH614N
  ‎−5% جدید
  ‎ریال77,900,000 ‎ریال82,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 43MH614N :

  ‎−6% جدید
  ‎ریال119,380,000 ‎ریال127,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 50MU722S :

  ‎−4% جدید
  ‎ریال64,320,000 ‎ریال67,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون تلویزیون 40 اینچ جی پلاس مدل 40MH416N :

  اندازه صفحه نمایش: 40 اینچ

  صفحه نمایش : IPS

  رزولوشن تصویر:...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال440,000,000

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75LQ921S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75LQ921S
  ‎−3% جدید
  ‎ریال446,200,000 ‎ریال460,000,000

  نوع صفحه نمایش : 

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال245,000,000

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال235,000,000

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال162,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 58MU722S :

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH414N تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH414N
  ‎−4% جدید
  ‎ریال71,040,000 ‎ریال74,000,000

  مشخصات تلویزیون جی پلاس مدل 43MH414N :

  • نوع صفحه...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال230,000,000

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−4% جدید
  ‎ریال374,400,000 ‎ریال390,000,000

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75KE821S
  ‎−4% جدید
  ‎ریال518,400,000 ‎ریال540,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 82 اینچ جی پلاس مدل 82LU9250S :...

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S
  ‎−5% جدید
  ‎ریال90,250,000 ‎ریال95,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 43LU7130S :

  ‎ریال165,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 55MQ732S...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال154,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43LH612N تلویزیون تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43LH612N
  ‎−5% جدید
  ‎ریال77,900,000 ‎ریال82,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 43LH6122B :

  ‎ریال0

  مشخصات کلیدی تلویزیون 43LH612N :

  ‎ریال71,500,000

  مشخصات کلیدی نلویزیون 43LH412N :

  صفحه نمایش IPS

  اندازه صفحه نمایش : 43 اینچ

  رزولوشن تصویر: 1920x1080 / Full HD

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0

  مشخصات تلویزیون : 50KU722S

  سایز صفحه:50 اینچ

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  ‎ریال0

  مشخصات کلیدی تلویزیون 55 اینچ  جی پلاس مدل 55KE821S :

  سایز صفحه:55...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0

  سایز صفحه: 32 اینچ

  کیفیت تصویر:HD

  امکانات هوشمند : دارد

  سیستم عامل : اندروید 9

  درگاه USB: دارد

  درگاه...

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55LQ721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55LQ721S
  ‎−4% جدید
  ‎ریال152,640,000 ‎ریال159,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 55LQ721S...

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55LU821S تلویزیون تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55LU821S
  ‎−8% جدید
  ‎ریال155,480,000 ‎ریال169,000,000

   اندازه صفحه نمایش: 55 اینچ

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU821S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU821S
  ‎−8% جدید
  ‎ریال225,400,000 ‎ریال245,000,000

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU721S
  ‎−5% جدید
  ‎ریال111,530,000 ‎ریال117,400,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S
  ‎−6% جدید
  ‎ریال108,006,000 ‎ریال114,900,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 50LU722S :

  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 40 اینچ جی پلاس مدل 40LH412N تلویزیون جی پلاس تلویزیون 40 اینچ جی پلاس مدل 40LH412N
  ‎−2% جدید
  ‎ریال62,720,000 ‎ریال64,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون تلویزیون 40 اینچ جی پلاس مدل 40LH412N :

  اندازه صفحه نمایش: 40 اینچ

  صفحه نمایش : IPS

  رزولوشن تصویر:...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال72,500,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 40 اینچ جی پلاس مدل 40LH612N :

  اندازه صفحه نمایش: 40 اینچ
  رزولوشن تصویر: 1920x1080 / Full HD
  امکانات...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال215,000,000

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 58 اینچ جی پلاس مدل 58LU722S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 58 اینچ جی پلاس مدل 58LU722S
  -‎ریال700,000 جدید
  ‎ریال0 ‎ریال0

  مشخصات کلیدی تلویزیون تلویزیون 58 اینچ جی پلاس مدل 58LU722S :

  نوع...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0

  مشخصات کلیدی تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55LU722S :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 42 اینچ جی پلاس مدل 42MH412N تلویزیون جی پلاس تلویزیون 42 اینچ جی پلاس مدل 42MH412N
  ‎−5% جدید
  ‎ریال64,600,000 ‎ریال68,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 42 اینچ جی پلاس مدل 42MH412N

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50MU724S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50MU724S
  ‎−5% جدید
  ‎ریال115,900,000 ‎ریال122,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 50MU724S :

  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 32 اینچ جی پلاس مدل 32MD414N تلویزیون جی پلاس تلویزیون 32 اینچ جی پلاس مدل 32MD414N
  ‎−3% جدید
  ‎ریال50,440,000 ‎ریال52,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 32MD414N :

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55LU7130S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55LU7130S
  ‎−8% جدید
  ‎ریال137,080,000 ‎ریال149,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  0
  0