مشتریان عزیز برای بازدید و خرید حضوری و اخذ هرگونه راهنمایی در خصوص تمامی محصولات جی پلاس می توانید به آدرس اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم مجتمع تجاری هامون واحد ۴۷ مراجعه فرمائید

برای مسیر یابی کلیک کنید

تلفن تماس 02144326400

.

راهنمایی نیاز دارید؟

شاخه ها

  ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351W ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351W
  ‎−3% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال156,200,000 ‎−3% ‎ریال151,514,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351S ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351S
  ‎−3% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال159,000,000 ‎−3% ‎ریال154,230,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462W ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462W
  ‎−3% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال172,300,000 ‎−3% ‎ریال167,131,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462S ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462S
  ‎−3% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال175,000,000 ‎−3% ‎ریال169,750,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462NS ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462NS
  ‎−3% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال177,600,000 ‎−3% ‎ریال172,272,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462W ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462W
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال159,000,000 ‎−8% ‎ریال146,280,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462S ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال161,500,000 ‎−8% ‎ریال148,580,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462NS ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462NS
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال164,000,000 ‎−8% ‎ریال150,880,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351W ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351W
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال145,000,000 ‎−8% ‎ریال133,400,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351S ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال147,500,000 ‎−8% ‎ریال135,700,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل J441W ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل J441W
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال143,900,000 ‎−8% ‎ریال132,388,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل J441S ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل J441S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال146,500,000 ‎−8% ‎ریال134,780,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل J552X ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل J552X
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال159,500,000 ‎−8% ‎ریال146,740,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351W ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351W
  ‎−3% جدید
  ‎ریال151,514,000 ‎ریال156,200,000

  مشخصات کلیدی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل L352W :

  ظرفیت : 13 نفره
  تعدا طبقات : 2

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351S ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351S
  ‎−3% جدید
  ‎ریال154,230,000 ‎ریال159,000,000

  مشخصات کلیدی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل L352S :

  نمایشگر LED
  ظرفیت : 13 نفر

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462W ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462W
  ‎−3% جدید
  ‎ریال167,131,000 ‎ریال172,300,000

  مشخصات کلیدی ماشین ظرفشویی L463W

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462S ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462S
  ‎−3% جدید
  ‎ریال169,750,000 ‎ریال175,000,000

  مشخصات کلیدی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل L463S :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462NS ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462NS
  ‎−3% جدید
  ‎ریال172,272,000 ‎ریال177,600,000

  مشخصات کلیدی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل L463NS :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462W ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462W
  ‎−8% جدید
  ‎ریال146,280,000 ‎ریال159,000,000

  مشخصات کلیدی ماشین ظرفشویی K462W

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462S ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462S
  ‎−8% جدید
  ‎ریال148,580,000 ‎ریال161,500,000

  مشخصات کلیدی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462S :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462NS ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462NS
  ‎−8% جدید
  ‎ریال150,880,000 ‎ریال164,000,000

  مشخصات کلیدی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K462NS :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351W ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351W
  ‎−8% جدید
  ‎ریال133,400,000 ‎ریال145,000,000

  ظرفیت : 13 نفره
  تعدا طبقات : 2
  سبد مخصوص قاشق و چنگال :...

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351S ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351S
  ‎−8% جدید
  ‎ریال135,700,000 ‎ریال147,500,000

  مشخصات کلیدی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل K351S :

  نمایشگر LED
  ظرفیت : 13 نفر

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل J441W ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل J441W
  ‎−8% جدید
  ‎ریال132,388,000 ‎ریال143,900,000

  مشخصات کلیدی ماشین ظرفشویی مدل J441W...

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل J441S ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل J441S
  ‎−8% جدید
  ‎ریال134,780,000 ‎ریال146,500,000

  مشخصات کلیدی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل J552X ماشین ظرفشویی جی پلاس ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل J552X
  ‎−8% جدید
  ‎ریال146,740,000 ‎ریال159,500,000
  مشخصات کلیدی ماشین ظرفشویی جی پلاس مدل J552X :
  اضافه به علاقه مندی
  0
  0