مشتریان عزیز برای بازدید و خرید حضوری و اخذ هرگونه راهنمایی در خصوص تمامی محصولات جی پلاس می توانید به آدرس اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم مجتمع تجاری هامون واحد ۴۷ مراجعه فرمائید

برای مسیر یابی کلیک کنید

تلفن تماس 02144326400

.

راهنمایی نیاز دارید؟

شاخه ها

  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال240,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال235,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−2% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال235,000,000 ‎−2% ‎ریال230,300,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال295,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال235,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال240,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال340,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال320,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال235,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال240,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال355,000,000 ‎−8% ‎ریال326,600,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال362,000,000 ‎−8% ‎ریال333,040,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال369,000,000 ‎−8% ‎ریال339,480,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال257,000,000 ‎−8% ‎ریال236,440,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−7% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال195,000,000 ‎−7% ‎ریال181,350,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال262,500,000 ‎−8% ‎ریال241,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال268,000,000 ‎−8% ‎ریال246,560,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال188,000,000 ‎−8% ‎ریال172,960,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال195,000,000 ‎−8% ‎ریال179,400,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315W
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال185,000,000 ‎−8% ‎ریال170,200,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال192,000,000 ‎−8% ‎ریال176,640,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال199,000,000 ‎−8% ‎ریال183,080,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال149,800,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال144,900,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال145,900,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال240,000,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال235,000,000

  نوع یخچال : 

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−2% جدید
  ‎ریال230,300,000 ‎ریال235,000,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال295,500,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال235,000,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال240,000,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال340,000,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال320,000,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال235,000,000

  نوع یخچال : 

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال240,000,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  ‎ریال326,600,000 ‎ریال355,000,000

  ساید بای ساید...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  ‎ریال333,040,000 ‎ریال362,000,000

  ساید بای ساید...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  ‎ریال339,480,000 ‎ریال369,000,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  ‎−8% جدید
  ‎ریال236,440,000 ‎ریال257,000,000

  ساید بای ساید جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−7% جدید
  ‎ریال181,350,000 ‎ریال195,000,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل L5313S :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  دارای دستگیره بیرونی

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان...

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  ‎−8% جدید
  ‎ریال241,500,000 ‎ریال262,500,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  ‎ریال246,560,000 ‎ریال268,000,000

  ساید بای ساید...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  ‎ریال172,960,000 ‎ریال188,000,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل M5316W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  دارای دستگیره بیرونی

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  ‎ریال179,400,000 ‎ریال195,000,000

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5316S :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  دارای دستگیره بیرونی

  ظرفیت بالا

  سیستم...

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315W
  ‎−8% جدید
  ‎ریال170,200,000 ‎ریال185,000,000

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5317W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان هوای چندگانه

  مصرف...

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  ‎−8% جدید
  ‎ریال176,640,000 ‎ریال192,000,000

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5317S

  فضای جادار با حجم 27 فوت

  مجهز به دیتگیره مخفی

  آبریز نیمه اتومات

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  ‎−8% جدید
  ‎ریال183,080,000 ‎ریال199,000,000

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5317BS

  فضای جادار با حجم 27 فوت

  مجهز به دیتگیره مخفی

  آبریز نیمه اتومات

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال149,800,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال144,900,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان هوای چندگانه

  مصرف انرژی...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال145,900,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل L5313W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  دارای دستگیره بیرونی

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان...

  اضافه به علاقه مندی
  0
  0