.

راهنمایی نیاز دارید؟

شاخه ها

  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  262,500,000 ریال ‎−8% 241,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  240,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  235,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  295,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  240,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  340,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  320,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  235,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  240,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  188,000,000 ریال ‎−8% 172,960,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  362,000,000 ریال ‎−8% 333,040,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  369,000,000 ریال ‎−8% 339,480,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  257,000,000 ریال ‎−8% 236,440,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  195,000,000 ریال ‎−8% 179,400,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  268,000,000 ریال ‎−8% 246,560,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  188,000,000 ریال ‎−8% 172,960,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  195,000,000 ریال ‎−8% 179,400,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315W
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  185,000,000 ریال ‎−8% 170,200,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  192,000,000 ریال ‎−8% 176,640,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  199,000,000 ریال ‎−8% 183,080,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  149,800,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515BS یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515BS
  ‎−2% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  235,000,000 ریال ‎−2% 230,300,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  235,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  144,900,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  355,000,000 ریال ‎−8% 326,600,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  ‎−8% جدید
  241,500,000 ریال 262,500,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  240,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  235,000,000 ریال

  نوع یخچال : 

  اضافه به علاقه مندی
  295,500,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  240,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  340,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  320,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  235,000,000 ریال

  نوع یخچال : 

  اضافه به علاقه مندی
  240,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  172,960,000 ریال 188,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل L5313W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  دارای دستگیره بیرونی

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  333,040,000 ریال 362,000,000 ریال

  ساید بای ساید...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  339,480,000 ریال 369,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  ‎−8% جدید
  236,440,000 ریال 257,000,000 ریال

  ساید بای ساید جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  179,400,000 ریال 195,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل L5313S :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  دارای دستگیره بیرونی

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  246,560,000 ریال 268,000,000 ریال

  ساید بای ساید...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  172,960,000 ریال 188,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل M5316W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  دارای دستگیره بیرونی

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  179,400,000 ریال 195,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5316S :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  دارای دستگیره بیرونی

  ظرفیت بالا

  سیستم...

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315W
  ‎−8% جدید
  170,200,000 ریال 185,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5317W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان هوای چندگانه

  مصرف...

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  ‎−8% جدید
  176,640,000 ریال 192,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5317S

  فضای جادار با حجم 27 فوت

  مجهز به دیتگیره مخفی

  آبریز نیمه اتومات

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  ‎−8% جدید
  183,080,000 ریال 199,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5317BS

  فضای جادار با حجم 27 فوت

  مجهز به دیتگیره مخفی

  آبریز نیمه اتومات

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  149,800,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515BS یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515BS
  ‎−2% جدید
  230,300,000 ریال 235,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  235,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  144,900,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان هوای چندگانه

  مصرف انرژی...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  326,600,000 ریال 355,000,000 ریال

  ساید بای ساید...

  اضافه به علاقه مندی
  0
  0