.

راهنمایی نیاز دارید؟

شاخه ها

  یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919 سفید یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919 سفید
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  82,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 12 فوت ایستکول سفید یخچال 12 فوت ایستکول سفید
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  102,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  فریزر 6 فوت ایستکول مدل 1946 فریزر 6 فوت ایستکول مدل 1946
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  75,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  440,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل M7620S یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل M7620S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  430,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  420,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  430,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  440,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7625W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  406,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7423BG یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7423BG
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  360,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل P7625W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  410,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل P7625S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  420,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل P7625BS
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  430,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 3 فوت ایستکول مدل 403 سفید یخچال 3 فوت ایستکول مدل 403 سفید
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  55,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 3 فوت ایستکول مدل 403 نوک مدادی یخچال 3 فوت ایستکول مدل 403 نوک مدادی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  57,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 نوک مدادی یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 نوک مدادی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  67,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919 نوک مدادی یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919 نوک مدادی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  84,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 12 فوت ایستکول مدل 196200 نوک مدادی یخچال 12 فوت ایستکول مدل 196200 نوک مدادی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  104,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 12 فوت ایستکول مدل 196200 مشکی یخچال 12 فوت ایستکول مدل 196200 مشکی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  106,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر 14 فوت مدل 70-30 برفاب یخچال فریزر 14 فوت مدل 70-30 برفاب
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  115,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر 16فوت برفاب مدل60-40 یخچال فریزر 16فوت برفاب مدل60-40
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  135,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  فریزر صندوقی برفاب مدل CF-220L فریزر صندوقی برفاب مدل CF-220L
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  110,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 5 فوت مینی بار شوکیس ایستکول مدل 19580 مشکی یخچال 5 فوت مینی بار شوکیس ایستکول مدل 19580 مشکی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  88,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل K515S یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل K515S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  220,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515BS یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515BS
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  355,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  420,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  335,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  345,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  335,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  345,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  355,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7420BG یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7420BG
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  365,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7625S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  420,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7625BS
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  430,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7525W یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7525W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  330,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  343,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7525BS یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7525BS
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  356,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال ۳ فوت ایستکول مدل ۴۰۳ مشکی یخچال ۳ فوت ایستکول مدل ۴۰۳ مشکی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  59,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 سفید یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 سفید
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  65,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 مشکی یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 مشکی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  69,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919 مشکی یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919 مشکی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  86,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  فریزر 9 فوت ایستکول مدل 999 فریزر 9 فوت ایستکول مدل 999
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  105,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  فریزر صندوقی ایستکول مدل TM-40320 فریزر صندوقی ایستکول مدل TM-40320
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  125,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 5 فوت مینی بار شوکیس ایستکول مدل 19580 سفید یخچال 5 فوت مینی بار شوکیس ایستکول مدل 19580 سفید
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  85,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5319W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  260,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5319S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  270,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5320W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  255,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5320BS
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  265,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  82,000,000 ریال

  یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919 :

  ظرفیت : 9 فوت

  رنگ : سفید 

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : A134

  دارای جا میوه ای...

  اضافه به علاقه مندی
  102,000,000 ریال

  یخچال 12 فوت ایستکول  :

  ظرفیت : 12 فوت

  رنگ : سفید 

  دستگیره : عمودی روی درب

  گاز مبرد : A134

  دارای جا میوه ای...

  اضافه به علاقه مندی
  75,000,000 ریال

  فریزر 6 فوت ایستکول مدل 1946 :

  اضافه به علاقه مندی
  440,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  430,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  420,000,000 ریال

  ساید بای ساید...

  اضافه به علاقه مندی
  430,000,000 ریال

  ساید بای ساید...

  اضافه به علاقه مندی
  440,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  406,000,000 ریال

  ساید بای ساید M7625W...

  اضافه به علاقه مندی
  360,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر ساید بای...

  اضافه به علاقه مندی
  410,000,000 ریال

  اضافه به علاقه مندی
  420,000,000 ریال

  ساید بای ساید P7625S...

  اضافه به علاقه مندی
  430,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  55,000,000 ریال

  یخچال 3 فوت ایستکول مدل 403 :

  ظرفیت : 3 فوت

  رنگ : سفید 

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : R600

  دارای جا میوه ای 

  اضافه به علاقه مندی
  57,000,000 ریال

  یخچال 3 فوت ایستکول مدل 403 :

  ظرفیت : 3 فوت

  رنگ : نوک مدادی

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : R600

  دارای جا میوه ای...

  اضافه به علاقه مندی
  67,000,000 ریال

  یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 :

  ظرفیت : 5 فوت

  رنگ : نوک مدادی

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : R600

  دارای جا میوه ای...

  اضافه به علاقه مندی
  84,000,000 ریال

  یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919:

  ظرفیت : 9 فوت

  رنگ : نوک مدادی

  دستگیره : عمودی روی درب

  گاز مبرد : A134

  دارای جا...

  اضافه به علاقه مندی
  104,000,000 ریال

  یخچال 12 فوت ایستکول مدل 196200 :

  ظرفیت : 12 فوت

  رنگ : نوک مدادی

  دستگیره : عمودی روی درب

  گاز مبرد : A134

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  106,000,000 ریال

  یخچال 12 فوت ایستکول مدل 196200 :

  ظرفیت : 12 فوت

  رنگ : مشکی

  دستگیره : عمودی روی درب

  گاز مبرد : A134

  دارای جا...

  اضافه به علاقه مندی
  115,000,000 ریال

  یخچال فریزر 14 فوت برفاب مدل70-30   :

  ظرفیت :14 فوت-355لیتر

  رنگ : سفید 

  جهت بازشدن درب : راست بازشو

  گاز مبرد...

  اضافه به علاقه مندی
  135,000,000 ریال

  یخچال فریزر 16فوت برفاب مدل60-40   :

  ظرفیت 16 فوت-410 لیتر

  رنگ : سفید 

  جهت بازشدن درب : راست بازشو

  گاز مبرد...

  اضافه به علاقه مندی
  110,000,000 ریال

  رده مصرف انرژی: A

  جهت باز شدن درب:...

  اضافه به علاقه مندی
  88,000,000 ریال

  یخچال 5 فوت مینی بار شوکیس ایستکول مدل 19580 مشکی...

  اضافه به علاقه مندی
  220,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل K515S :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  355,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  420,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  335,000,000 ریال

  نوع یخچال : 

  اضافه به علاقه مندی
  345,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  335,000,000 ریال

  ساید بای ساید جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  345,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  355,000,000 ریال

  ساید بای ساید...

  اضافه به علاقه مندی
  365,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر ساید بای...

  اضافه به علاقه مندی
  420,000,000 ریال

  ساید بای ساید...

  اضافه به علاقه مندی
  430,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  330,000,000 ریال

  ساید بای ساید جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  343,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  356,000,000 ریال

  ساید بای ساید...

  اضافه به علاقه مندی
  59,000,000 ریال

  یخچال 3 فوت ایستکول مدل 403 :

  ظرفیت : 3 فوت

  رنگ : مشکی

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : R600

  دارای جا میوه ای 

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  65,000,000 ریال

  یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 :

  ظرفیت : 5 فوت

  رنگ : سفید 

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : R600

  دارای جا میوه ای...

  اضافه به علاقه مندی
  69,000,000 ریال

  یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 :

  ظرفیت : 5 فوت

  رنگ :مشکی

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : R600

  دارای جا میوه ای 

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  86,000,000 ریال

  یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919 :

  ظرفیت : 9 فوت

  رنگ : مشکی

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : A134

  دارای جا میوه ای 

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  105,000,000 ریال

  فریزر 9 فوت ایستکول مدل 999...

  اضافه به علاقه مندی
  125,000,000 ریال

  مشخصات فنی 

  اضافه به علاقه مندی
  85,000,000 ریال

  یخچال 5 فوت مینی بار شوکیس ایستکول مدل 19580 سفید...

  اضافه به علاقه مندی
  260,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5319W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان هوای...

  اضافه به علاقه مندی
  270,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5319S: 

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان هوای...

  اضافه به علاقه مندی
  255,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5320W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان هوای...

  اضافه به علاقه مندی
  265,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5320S :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان هوای...

  اضافه به علاقه مندی