.

راهنمایی نیاز دارید؟

شاخه ها

  یخچال 12 فوت ایستکول سفید یخچال 12 فوت ایستکول سفید
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  90,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  440,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل M7620S یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل M7620S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  430,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  420,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  430,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  440,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7420BG یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7420BG
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  350,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7625W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  420,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7625S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  430,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل M7625BS
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  440,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 3 فوت ایستکول مدل 403 سفید یخچال 3 فوت ایستکول مدل 403 سفید
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  50,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 3 فوت ایستکول مدل 403 نوک مدادی یخچال 3 فوت ایستکول مدل 403 نوک مدادی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  52,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 سفید یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 سفید
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  56,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 نوک مدادی یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 نوک مدادی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  58,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919سفید یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919سفید
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  72,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919 نوک مدادی یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919 نوک مدادی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  75,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 12 فوت ایستکول مدل 196200 نوک مدادی یخچال 12 فوت ایستکول مدل 196200 نوک مدادی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  93,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 12 فوت ایستکول مشکی یخچال 12 فوت ایستکول مشکی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  95,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K515S یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K515S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  250,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  420,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال ۳ فوت ایستکول مدل ۴۰۳ مشکی یخچال ۳ فوت ایستکول مدل ۴۰۳ مشکی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  55,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 مشکی یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 مشکی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  60,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919 مشکی یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919 مشکی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  80,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  فریزر 6 فوت ایستکول مدل 1946 فریزر 6 فوت ایستکول مدل 1946
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  70,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  فریزر 9 فوت ایستکول مدل 999 فریزر 9 فوت ایستکول مدل 999
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  95,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  فریزر صندوقی ایستکول مدل TM-40320 فریزر صندوقی ایستکول مدل TM-40320
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  125,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  250,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  260,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  260,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  180,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  250,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515BS یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515BS
  ‎−2% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  235,000,000 ریال ‎−2% 230,300,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  175,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  235,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  240,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  188,000,000 ریال ‎−8% 172,960,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  257,000,000 ریال ‎−8% 236,440,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  262,500,000 ریال ‎−8% 241,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  195,000,000 ریال ‎−8% 179,400,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  268,000,000 ریال ‎−8% 246,560,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  188,000,000 ریال ‎−8% 172,960,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  195,000,000 ریال ‎−8% 179,400,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315W
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  185,000,000 ریال ‎−8% 170,200,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  192,000,000 ریال ‎−8% 176,640,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  199,000,000 ریال ‎−8% 183,080,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  90,000,000 ریال

  یخچال 12 فوت ایستکول  :

  ظرفیت : 12 فوت

  رنگ : سفید 

  دستگیره : عمودی روی درب

  گاز مبرد : A134

  دارای جا میوه ای...

  اضافه به علاقه مندی
  440,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  430,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  420,000,000 ریال

  ساید بای ساید...

  اضافه به علاقه مندی
  430,000,000 ریال

  ساید بای ساید...

  اضافه به علاقه مندی
  440,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  350,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر ساید بای...

  اضافه به علاقه مندی
  420,000,000 ریال

  ساید بای ساید M7625W...

  اضافه به علاقه مندی
  430,000,000 ریال

  ساید بای ساید...

  اضافه به علاقه مندی
  440,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  50,000,000 ریال

  یخچال 3 فوت ایستکول مدل 403 :

  ظرفیت : 3 فوت

  رنگ : سفید 

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : R600

  دارای جا میوه ای 

  اضافه به علاقه مندی
  52,000,000 ریال

  یخچال 3 فوت ایستکول مدل 403 :

  ظرفیت : 3 فوت

  رنگ : نوک مدادی

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : R600

  دارای جا میوه ای...

  اضافه به علاقه مندی
  56,000,000 ریال

  یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 :

  ظرفیت : 5 فوت

  رنگ : سفید 

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : R600

  دارای جا میوه ای...

  اضافه به علاقه مندی
  58,000,000 ریال

  یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 :

  ظرفیت : 5 فوت

  رنگ : نوک مدادی

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : R600

  دارای جا میوه ای...

  اضافه به علاقه مندی
  72,000,000 ریال

  یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919:

  ظرفیت : 9 فوت

  رنگ : سفید 

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : A134

  دارای جا میوه ای 

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  75,000,000 ریال

  یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919:

  ظرفیت : 9 فوت

  رنگ : نوک مدادی

  دستگیره : عمودی روی درب

  گاز مبرد : A134

  دارای جا...

  اضافه به علاقه مندی
  93,000,000 ریال

  یخچال 12 فوت ایستکول مدل 196200 :

  ظرفیت : 12 فوت

  رنگ : نوک مدادی

  دستگیره : عمودی روی درب

  گاز مبرد : A134

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  95,000,000 ریال

  یخچال 12 فوت ایستکول مدل 196200 :

  ظرفیت : 12 فوت

  رنگ : مشکی

  دستگیره : عمودی روی درب

  گاز مبرد : A134

  دارای جا...

  اضافه به علاقه مندی
  250,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل K515S :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  420,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  55,000,000 ریال

  یخچال 3 فوت ایستکول مدل 403 :

  ظرفیت : 3 فوت

  رنگ : مشکی

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : R600

  دارای جا میوه ای 

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  60,000,000 ریال

  یخچال 5 فوت ایستکول مدل 1835 :

  ظرفیت : 5 فوت

  رنگ :مشکی

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : R600

  دارای جا میوه ای 

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  80,000,000 ریال

  یخچال 9 فوت ایستکول مدل 1919 :

  ظرفیت : 9 فوت

  رنگ : مشکی

  دستگیره : مخفی

  گاز مبرد : A134

  دارای جا میوه ای 

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  70,000,000 ریال

  فریزر 6 فوت ایستکول مدل 1946 :

  اضافه به علاقه مندی
  95,000,000 ریال

  فریزر 9 فوت ایستکول مدل 999...

  اضافه به علاقه مندی
  125,000,000 ریال

  مشخصات فنی 

  اضافه به علاقه مندی
  250,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  260,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  260,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  180,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  250,000,000 ریال

  نوع یخچال : 

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515BS یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515BS
  ‎−2% جدید
  230,300,000 ریال 235,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  175,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان هوای چندگانه

  مصرف انرژی...

  اضافه به علاقه مندی
  235,000,000 ریال

  نوع یخچال : 

  اضافه به علاقه مندی
  240,000,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  172,960,000 ریال 188,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل L5313W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  دارای دستگیره بیرونی

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان...

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  ‎−8% جدید
  236,440,000 ریال 257,000,000 ریال

  ساید بای ساید جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  ‎−8% جدید
  241,500,000 ریال 262,500,000 ریال

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  179,400,000 ریال 195,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل L5313S :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  دارای دستگیره بیرونی

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  246,560,000 ریال 268,000,000 ریال

  ساید بای ساید...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  172,960,000 ریال 188,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل M5316W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  دارای دستگیره بیرونی

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−8% جدید
  179,400,000 ریال 195,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5316S :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  دارای دستگیره بیرونی

  ظرفیت بالا

  سیستم...

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315W
  ‎−8% جدید
  170,200,000 ریال 185,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5317W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان هوای چندگانه

  مصرف...

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  ‎−8% جدید
  176,640,000 ریال 192,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5317S

  فضای جادار با حجم 27 فوت

  مجهز به دیتگیره مخفی

  آبریز نیمه اتومات

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  ‎−8% جدید
  183,080,000 ریال 199,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی یخچال بالا فریزر جی پلاس مدل M5317BS

  فضای جادار با حجم 27 فوت

  مجهز به دیتگیره مخفی

  آبریز نیمه اتومات

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  0
  0