مشتریان عزیز برای بازدید و خرید حضوری و اخذ هرگونه راهنمایی در خصوص تمامی محصولات جی پلاس می توانید به آدرس اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم مجتمع تجاری هامون واحد ۴۷ مراجعه فرمائید

برای مسیر یابی کلیک کنید

تلفن تماس 02144326400

.

راهنمایی نیاز دارید؟

شاخه ها

  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717W
  ‎−7% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال217,500,000 ‎−7% ‎ریال202,275,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717S
  ‎−2% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال223,000,000 ‎−2% ‎ریال218,540,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K715W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K715W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال219,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال223,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال217,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−2% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال228,500,000 ‎−2% ‎ریال223,930,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال295,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال309,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال309,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K516W یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K516W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال139,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K516S یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K516S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال143,900,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل K516T یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل K516T
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال148,900,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال149,800,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال144,900,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال145,900,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال150,900,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K723W یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K723W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال200,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K723S یخچال فریزر یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K723S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال205,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K723T یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K723T
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال210,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر ساید با ساید جی پلاس مدل K916W با گارانتی گلدیران یخچال فریزر یخچال فریزر ساید با ساید جی پلاس مدل K916W با گارانتی گلدیران
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال203,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K718BG یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K718BG
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال220,800,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K916S یخچال فریزر یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K916S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال209,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر ساید با ساید جی پلاس مدل K916T یخچال فریزر یخچال فریزر ساید با ساید جی پلاس مدل K916T
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال214,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K715S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K715S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال204,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K715T یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K715T
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال209,800,000 ‎−5% ‎ریال199,310,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K918BG یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K918BG
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال205,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717T یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717T
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال204,900,000 ‎−5% ‎ریال194,655,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K517W یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K517W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال129,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K517S یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K517S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال136,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال پایین فریزر جی پلاس مدل K311S با گارانتی گلدیران یخچال فریزر یخچال پایین فریزر جی پلاس مدل K311S با گارانتی گلدیران
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل K311W یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل K311W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال115,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K515W یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K515W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال139,650,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K515S یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K515S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال145,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر دو قلو جی پلاس مدل K214FW-K214LW یخچال فریزر یخچال فریزر دو قلو جی پلاس مدل K214FW-K214LW
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر دو قلو جی پلاس مدل K214FS-K214LS یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر دو قلو جی پلاس مدل K214FS-K214LS
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K518S یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K518S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال142,500,000 ‎−8% ‎ریال131,100,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل K518W یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل K518W
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال137,900,000 ‎−8% ‎ریال126,868,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K525S یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K525S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K525W یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K525W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K716BG یخچال فریزر یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K716BG
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال225,800,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال پایین فریزر جی پلاس مدل K312S یخچال فریزر جی پلاس یخچال پایین فریزر جی پلاس مدل K312S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال پایین فریزر جی پلاس مدل K312W یخچال فریزر جی پلاس یخچال پایین فریزر جی پلاس مدل K312W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K518T یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K518T
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال147,500,000 ‎−8% ‎ریال135,700,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717W
  ‎−7% جدید
  ‎ریال202,275,000 ‎ریال217,500,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717S
  ‎−2% جدید
  ‎ریال218,540,000 ‎ریال223,000,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال219,000,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال223,000,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال217,500,000

  نوع یخچال : 

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−2% جدید
  ‎ریال223,930,000 ‎ریال228,500,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال295,500,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال309,500,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال309,500,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال139,500,000

  نوع یخچال:بالا فریزر
  ظرفیت : 27 فوت

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال143,900,000

  نوع یخچال:بالا فریزر
  ظرفیت : 27 فوت

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال148,900,000

  نوع یخچال:بالا فریزر
  ظرفیت : 27 فوت

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال149,800,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال144,900,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل L5315W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان هوای چندگانه

  مصرف انرژی...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال145,900,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل L5313W :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  دارای دستگیره بیرونی

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال150,900,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل L5313S :

  کمپرسور هوشمند اینورتر

  دارای دستگیره بیرونی

  ظرفیت بالا

  سیستم جریان...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال200,000,000

   مشخصات کلیدی یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K723W...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال205,000,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K723S...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال210,000,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K723T :...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال203,500,000

  مشخصات کلیدییخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K916W با گارانتی گلدیران :

  نوع یخچال: ساید بای ساید

  ظرفیت : 27 فوت

  کلاس...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال220,800,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر ساید بای...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال209,000,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر ساید‌ بای‌ ساید جی‌پلاس مدل K916S :...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال214,500,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل K916T :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال204,500,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K715T یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K715T
  ‎−5% جدید
  ‎ریال199,310,000 ‎ریال209,800,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال205,000,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K918BG :

  درب شیشه ای

  نوع یخچال: ساید بای ساید

   ظرفیت خالص (لیتر): 378...

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717T یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل K717T
  ‎−5% جدید
  ‎ریال194,655,000 ‎ریال204,900,000

  مشخصات کلیدی یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال129,000,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل K517W :

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال136,000,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی لاس مدل K517S : 

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال117,000,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل K311S : 

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال115,000,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل K311W : 

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال139,650,000

  مشخصات یخچال فریزر جی پلاس مدل K515W : 

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال145,000,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل K515S :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر دو قلو جی پلاس مدل K214FW-K214LW :

  5 سال گارانتی کمپرسور

  رده انرژی A++

  تکنولوژی بدون برفک

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر دو قلو جی پلاس مدل K214FS-K214LS :

  5 سال گارانتی کمپرسور

  رده انرژی A++

  تکنولوژی بدون برفک

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K518S یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K518S
  ‎−8% جدید
  ‎ریال131,100,000 ‎ریال142,500,000

  نوع یخچال:بالا فریزر
  ظرفیت : 27 فوت

  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل K518W یخچال فریزر جی پلاس یخچال فریزر جی پلاس مدل K518W
  ‎−8% جدید
  ‎ریال126,868,000 ‎ریال137,900,000

  نوع یخچال:بالا فریزر
  ظرفیت : 27 فوت

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل K525S :

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل K525W :

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال225,800,000

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل K716BG :

  نوع...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل K312S :

  • نوع یخچال : پایین...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0

  مشخصات کلیدی یخچال فریزر جی پلاس مدل K312W : 

  • نوع یخچال:پایین...
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K518T یخچال فریزر یخچال فریزر جی پلاس مدل K518T
  ‎−8% جدید
  ‎ریال135,700,000 ‎ریال147,500,000

  مشخصات یخچال فریزر جی پلاس مدل K518T : 

  نوع یخچال:بالا...

  اضافه به علاقه مندی
  0
  0