مشتریان عزیز برای بازدید و خرید حضوری و اخذ هرگونه راهنمایی در خصوص تمامی محصولات جی پلاس می توانید به آدرس اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم مجتمع تجاری هامون واحد ۴۷ مراجعه فرمائید

برای مسیر یابی کلیک کنید

تلفن تماس 02144326400

.

راهنمایی نیاز دارید؟

شاخه ها

  محصولات جدید

  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH414N تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH414N
  ‎−500% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال81,900,000 ‎−500% ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−3% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال54,000,000 ‎−3% ‎ریال52,380,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال65,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال29,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال25,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  موبایل جی پلاس گوشی موبایل جی پلاس مدل P10 Plus رنگ مشکی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال27,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال12,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال235,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W یخچال فریزر جی پلاس یخچال ساید بای ساید جی پلاس مدل L7515W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال220,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال112,000,000 ‎−5% ‎ریال106,400,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−4% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال79,000,000 ‎−4% ‎ریال75,840,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LQ721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LQ721S
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال260,000,000 ‎−5% ‎ریال247,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU721S
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال257,000,000 ‎−5% ‎ریال244,150,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال250,000,000 ‎−5% ‎ریال237,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال175,000,000 ‎−5% ‎ریال166,250,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال170,000,000 ‎−5% ‎ریال161,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال160,000,000 ‎−5% ‎ریال152,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال615,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال517,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال370,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال255,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال210,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال150,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال133,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال265,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال208,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال167,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال127,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال115,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال79,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال127,000,000 ‎−5% ‎ریال120,650,000
  اضافه به علاقه مندی
  موبایل گوشی موبایل جی پلاس مدل X10 رنگ مشکی موبایل گوشی موبایل جی پلاس مدل X10 رنگ مشکی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال31,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  موبایل جی پلاس گوشی موبایل جی پلاس مدل P10 Plus رنگ آبی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال27,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  موبایل جی پلاس گوشی موبایل جی پلاس مدل P10 رنگ سفید موبایل جی پلاس گوشی موبایل جی پلاس مدل P10 رنگ سفید
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال25,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال302,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال309,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال2,150,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال3,150,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال95,000,000 ‎−5% ‎ریال90,250,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال295,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75LQ921S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75LQ921S
  ‎−3% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال460,000,000 ‎−3% ‎ریال446,200,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75KE821S
  ‎−4% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال540,000,000 ‎−4% ‎ریال518,400,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال105,000,000 ‎−5% ‎ریال99,750,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال390,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال230,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال670,000
  اضافه به علاقه مندی
  lw-190
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال2,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  lw-190
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال1,900,000
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH414N تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH414N
  ‎−500% جدید
  ‎ریال0 ‎ریال81,900,000

  مشخصات تلویزیون جی پلاس مدل 43PH416N :

  • نوع صفحه...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−3% جدید
  ‎ریال52,380,000 ‎ریال54,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 32PD416N :

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال65,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون تلویزیون 40 اینچ جی پلاس مدل 40PH416N :

  اندازه صفحه نمایش: 40 اینچ

  صفحه نمایش : IPS

  رزولوشن تصویر:...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال29,500,000

  مشخصات کلیدی گوشی موبایل جی پلاس مدل 2022 S10 :

  ‎ریال25,500,000

  مشخصات کلیدی گوشی موبایل جی پلاس مدل 2022 P10 :

  • فعال و رجیستری رایگان
  • اندازه صفحه...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال27,500,000

  مشخصات کلیدی گوشی موبایل جی پلاس مدل 2022 P10 Plus: 

  ‎ریال12,500,000
  حداکثر ارتفاع : 120 سانتی متر
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال235,000,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال220,000,000

  نوع یخچال : 

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  ‎ریال106,400,000 ‎ریال112,000,000

  شمخصات کلیدی تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50PH512N :

  نوع صفحه نمایش : 

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−4% جدید
  ‎ریال75,840,000 ‎ریال79,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 42MH612N :

  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LQ721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LQ721S
  ‎−5% جدید
  ‎ریال247,000,000 ‎ریال260,000,000

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU721S
  ‎−5% جدید
  ‎ریال244,150,000 ‎ریال257,000,000

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S
  ‎−5% جدید
  ‎ریال237,500,000 ‎ریال250,000,000

  مشخصات تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65PU742N...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  ‎ریال166,250,000 ‎ریال175,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 58PU722S :

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  ‎ریال161,500,000 ‎ریال170,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 55PQ732S...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  ‎ریال152,000,000 ‎ریال160,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال615,000,000

  مشخصات کلیدی کولر گازی کولر گازی ایستاده 60000 جی پلاس مدل GAC-HF60MHF3

  مجهز به کمپرسور روتاری هوشمند

  دارای گارانتی 5 ساله...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال517,000,000

  مشخصات کلیدی کولر گازی کولر گازی ایستاده 48000 جی پلاس مدل GAC-HF48MHF3

  مجهز به کمپرسور روتاری هوشمند

  دارای گارانتی 5 ساله...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال370,000,000

  کولر گازی 30000 اینورتر جی پلاس مدل HV30M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال255,000,000

  کولر گازی 24000 اینورتر جی پلاس مدل HV24M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال210,000,000

  کولر گازی 18000 اینورتر جی پلاس مدل HV18M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال150,000,000

  کولر گازی 12000 اینورتر جی پلاس مدل HV12M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال133,000,000

  کولر گازی 9000 اینورتر جی پلاس مدل HV09M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال265,000,000

  کولر گازی 30000  جی پلاس مدل HF30M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال208,000,000

  کولر گازی 24000 جی پلاس مدل HF24M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم صدا...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال167,000,000

  کولر گازی 18000 جی پلاس مدل HF18M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم صدا...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال127,000,000

  کولر گازی 12000 جی پلاس مدل HF12M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم صدا...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال115,000,000

  کولر گازی 9000 جی پلاس مدل HF09M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم صدا...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال79,000,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل 62003 :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  ‎ریال120,650,000 ‎ریال127,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 50MU722S :

  ‎ریال31,000,000

  مشخصات کلیدی گوشی موبایل جی پلاس مدل 2022 X10 :

  ‎ریال27,500,000

  مشخصات کلیدی گوشی موبایل جی پلاس مدل 2022 P10 Plus :

  • کد رجیستری دارد و فعال
  • اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال25,500,000

  مشخصات کلیدی گوشی موبایل جی پلاس مدل 2022 P10 :

  • فعال و رجیستری رایگان
  • اندازه صفحه...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال302,500,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال309,500,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال2,150,000

  مشخصات پایه دیواری دی وی دی یک طبقه :

  قابل استفاده برای تمامی دستگاه ها

  متریال درجه 1 و صادراتی

  قابلیت تحمل وزن بالا

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال3,150,000

  مشخصات پایه دیواری دی وی دی دو طبقه :

  قابل استفاده برای تمامی دستگاه ها

  متریال درجه 1 و صادراتی

  قابلیت تحمل وزن بالا

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S تلویزیون تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50LU722S
  ‎−5% جدید
  ‎ریال90,250,000 ‎ریال95,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 43LU7130S :

  ‎ریال295,500,000

  نوع یخچال:

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75LQ921S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75LQ921S
  ‎−3% جدید
  ‎ریال446,200,000 ‎ریال460,000,000

  نوع صفحه نمایش : 

  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75KE821S
  ‎−4% جدید
  ‎ریال518,400,000 ‎ریال540,000,000

  مشخصات کلیدی تلویزیون 82 اینچ جی پلاس مدل 82LU9250S :...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  ‎ریال99,750,000 ‎ریال105,000,000

  شمخصات کلیدی تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50MH512N :

  نوع صفحه نمایش : 

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال390,000,000

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال230,000,000

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال670,000

  قاب گوشی جی پلاس مناسب برای گوشی جی پلاس x10

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال2,500,000
  مشخصات کلیدی پایه مانیتور دیواری متحرک مدل LW-250 :
  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال1,900,000
  مشخصات کلیدی پایه مانیتور دیواری متحرک مدل LW-190 :
  ...
  اضافه به علاقه مندی
  0
  0