مشتریان عزیز برای بازدید و خرید حضوری و اخذ هرگونه راهنمایی در خصوص تمامی محصولات جی پلاس می توانید به آدرس اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم مجتمع تجاری هامون واحد ۴۷ مراجعه فرمائید

برای مسیر یابی کلیک کنید

تلفن تماس 02144326400

.

راهنمایی نیاز دارید؟

شاخه ها

  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال115,000,000 ‎−5% ‎ریال109,250,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال126,000,000 ‎−5% ‎ریال119,700,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال167,000,000 ‎−5% ‎ریال158,650,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال208,000,000 ‎−5% ‎ریال197,600,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال252,000,000 ‎−5% ‎ریال239,400,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال133,000,000 ‎−5% ‎ریال126,350,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال150,000,000 ‎−5% ‎ریال142,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال200,000,000 ‎−5% ‎ریال190,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال253,000,000 ‎−5% ‎ریال240,350,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال517,000,000 ‎−5% ‎ریال491,150,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال616,000,000 ‎−5% ‎ریال585,200,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی کولر گازی 13000 ال جی مدل M13AJH با گارانتی گلدیران کولر گازی کولر گازی 13000 ال جی مدل M13AJH با گارانتی گلدیران
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی کولر گازی 19000 ال جی مدل M19AKH با گارانتی گلدیران کولر گازی کولر گازی 19000 ال جی مدل M19AKH با گارانتی گلدیران
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی کولر گازی 30000 ال جی مدلLSN303HLV با گارانتی گلدیران کولر گازی کولر گازی 30000 ال جی مدلLSN303HLV با گارانتی گلدیران
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی ال جی کولر گازی 24000 ال جی مدل M24AKH با گارانتی گلدیران کولر گازی ال جی کولر گازی 24000 ال جی مدل M24AKH با گارانتی گلدیران
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی کولر گازی 24000 جی پلاس مدل TM24L1 کولر گازی کولر گازی 24000 جی پلاس مدل TM24L1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 18000 جی پلاس مدل TM18L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 18000 جی پلاس مدل TM18L1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−3% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال108,900,000 ‎−3% ‎ریال105,633,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 12000 جی پلاس مدل TM12L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 12000 جی پلاس مدل TM12L1
  ‎−3% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال122,100,000 ‎−3% ‎ریال118,437,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 30000 جی پلاس مدل TE30L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 30000 جی پلاس مدل TE30L1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال291,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی ایستاده 48000 جی پلاس مدل FH48L3 کولر گازی جی پلاس کولر گازی ایستاده 48000 جی پلاس مدل FH48L3
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  ‎ریال109,250,000 ‎ریال115,000,000

  کولر گازی 9000 جی پلاس مدل HF09M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم صدا...

  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  ‎ریال119,700,000 ‎ریال126,000,000

  کولر گازی 12000 جی پلاس مدل HF12M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم صدا...

  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  ‎ریال158,650,000 ‎ریال167,000,000

  کولر گازی 18000 جی پلاس مدل HF18M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم صدا...

  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  ‎ریال197,600,000 ‎ریال208,000,000

  کولر گازی 24000 جی پلاس مدل HF24M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم صدا...

  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  ‎ریال239,400,000 ‎ریال252,000,000

  کولر گازی 30000  جی پلاس مدل HF30M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری کم...

  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  ‎ریال126,350,000 ‎ریال133,000,000

  کولر گازی 9000 اینورتر جی پلاس مدل HV09M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور روتاری...

  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  ‎ریال142,500,000 ‎ریال150,000,000

  کولر گازی 12000 اینورتر جی پلاس مدل HV12M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  ‎ریال190,000,000 ‎ریال200,000,000

  کولر گازی 18000 اینورتر جی پلاس مدل HV18M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−5% جدید
  ‎ریال240,350,000 ‎ریال253,000,000

  کولر گازی 24000 اینورتر جی پلاس مدل HV24M1

  - مجهز به سیستم تصفیه هوا

  - کم مصرف

  - عملکرد هوشمند

  - مجهز به موتور...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  ‎ریال491,150,000 ‎ریال517,000,000

  مشخصات کلیدی کولر گازی کولر گازی ایستاده 48000 جی پلاس مدل GAC-HF48MHF3

  مجهز به کمپرسور روتاری هوشمند

  دارای گارانتی 5 ساله...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎−5% جدید
  ‎ریال585,200,000 ‎ریال616,000,000

  مشخصات کلیدی کولر گازی کولر گازی ایستاده 60000 جی پلاس مدل GAC-HF60MHF3

  مجهز به کمپرسور روتاری هوشمند

  دارای گارانتی 5 ساله...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0

   موتور اینورتر: دارد

   پرتاب باد: 13 متر

  سیستم عیب‌یابی هوشمند (™Smart Diagnosis)
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0

   موتور اینورتر: دارد

   پرتاب باد: 13 متر

  گارانتی 10 ساله کمپرسور

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0

   موتور اینورتر: دارد

   پرتاب باد: 20 متر

  گارانتی 10 ساله کمپرسور

  نصب رایگان

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0

  مشخصات کلیدی کولر گازی ال جی مدل M24AKH :

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 9000 جی پلاس مدل TM9L1
  ‎−3% جدید
  ‎ریال105,633,000 ‎ریال108,900,000
  اضافه به علاقه مندی
  کولر گازی جی پلاس کولر گازی 12000 جی پلاس مدل TM12L1 کولر گازی جی پلاس کولر گازی 12000 جی پلاس مدل TM12L1
  ‎−3% جدید
  ‎ریال118,437,000 ‎ریال122,100,000
  ‎ریال291,500,000

  ظرفیت 30.000 بی تی یو بر ساعت

  موتور اینورتر کم مصرف

  گارانتی 5 ساله موتور

  سرد و گرم

  پرتاب باد قوی و 4 جهته

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  0
  0