مشتریان عزیز برای بازدید و خرید حضوری و اخذ هرگونه راهنمایی در خصوص تمامی محصولات جی پلاس می توانید به آدرس اشرفی اصفهانی بالاتر از حکیم مجتمع تجاری هامون واحد ۴۷ مراجعه فرمائید

برای مسیر یابی کلیک کنید

تلفن تماس 02144326400

.

راهنمایی نیاز دارید؟

شاخه ها

  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل L88W
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال145,000,000 ‎−5% ‎ریال137,750,000
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−2% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال75,000,000 ‎−2% ‎ریال73,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1058W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1058W
  ‎−4% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال148,900,000 ‎−4% ‎ریال142,944,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1058T ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1058T
  ‎−4% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال152,900,000 ‎−4% ‎ریال146,784,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1069W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1069W
  ‎−6% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال173,500,000 ‎−6% ‎ریال163,090,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1069T
  ‎−6% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال177,500,000 ‎−6% ‎ریال166,850,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1059W ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1059W
  ‎−2% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال159,500,000 ‎−2% ‎ریال156,310,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1059T ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1059T
  ‎−2% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال163,500,000 ‎−2% ‎ریال160,230,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K946W ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K946W
  ‎−3% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال128,900,000 ‎−3% ‎ریال125,033,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K846W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K846W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K846S ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K846S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال124,700,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K613W ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K613W
  ‎−2% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال77,950,000 ‎−2% ‎ریال76,391,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K613S ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K613S
  ‎−2% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال79,850,000 ‎−2% ‎ریال78,253,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K947W ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K947W
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال136,500,000 ‎−8% ‎ریال125,580,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K844S ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K844S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال120,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K844W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K844W
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال117,000,000 ‎−8% ‎ریال107,640,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل K8220T ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل K8220T
  ‎−7% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال112,800,000 ‎−7% ‎ریال104,904,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل L7025W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل L7025W
  ‎−4% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال109,000,000 ‎−4% ‎ریال104,640,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل L7025T ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل L7025T
  ‎−4% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال112,200,000 ‎−4% ‎ریال107,712,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8540W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8540W
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال124,900,000 ‎−5% ‎ریال118,655,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8540T ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8540T
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال128,400,000 ‎−5% ‎ریال121,980,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل k9542w ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل k9542w
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال139,500,000 ‎−5% ‎ریال132,525,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K9542T ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K9542T
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال143,000,000 ‎−5% ‎ریال135,850,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K9540W ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K9540W
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال131,500,000 ‎−5% ‎ریال124,925,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8340W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8340W
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال117,000,000 ‎−5% ‎ریال111,150,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8340T ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8340T
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال120,500,000 ‎−5% ‎ریال114,475,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل L87W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل L87W
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال136,000,000 ‎−5% ‎ریال129,200,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل L87S ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل L87S
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال139,800,000 ‎−5% ‎ریال132,810,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل L88S
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال149,000,000 ‎−5% ‎ریال141,550,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی پلاس مدل L99SW
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال155,000,000 ‎−5% ‎ریال147,250,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی پلاس مدل L99SS
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال159,000,000 ‎−5% ‎ریال151,050,000
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال85,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل K824S ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل K824S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال109,900,000 ‎−8% ‎ریال101,108,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1048W ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1048W
  ‎−7% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال149,000,000 ‎−7% ‎ریال138,570,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1049W ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1049W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال161,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1049S ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1049S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال165,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 7.5 کیلویی جی پلاس مدل K723S ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 7.5 کیلویی جی پلاس مدل K723S
  ‎−2% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال94,700,000 ‎−2% ‎ریال92,806,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1048W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1048W
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال142,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1048S ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1048S
  ‎−4% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال151,900,000 ‎−4% ‎ریال145,824,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 7.5 کیلویی جی پلاس مدل K723W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 7.5 کیلویی جی پلاس مدل K723W
  ‎−2% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال92,500,000 ‎−2% ‎ریال90,650,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1048T ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1048T
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال153,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1048S با گارانتی گلدیران ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1048S با گارانتی گلدیران
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال150,000,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K946S ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K946S
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال131,200,000 ‎−8% ‎ریال120,704,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی پلاس مدل L9645T ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی پلاس مدل L9645T
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال142,700,000 ‎−5% ‎ریال135,565,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل k947S ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل k947S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال129,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل k947T ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل k947T
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال131,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل K824W ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل K824W
  ‎−8% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال107,700,000 ‎−8% ‎ریال99,084,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل K8220W با گارانتی گلدیران
  ‎−5% جدید
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال109,700,000 ‎−5% ‎ریال104,215,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل L88W
  ‎−5% جدید
  ‎ریال137,750,000 ‎ریال145,000,000

  مشخصات ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی‌ پلاس مدل L88W : 

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎−2% جدید
  ‎ریال73,500,000 ‎ریال75,000,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل 62003 :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1058W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1058W
  ‎−4% جدید
  ‎ریال142,944,000 ‎ریال148,900,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1058W :

  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1058T ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1058T
  ‎−4% جدید
  ‎ریال146,784,000 ‎ریال152,900,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1058T : 

  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1069W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1069W
  ‎−6% جدید
  ‎ریال163,090,000 ‎ریال173,500,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1069W

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1069T
  ‎−6% جدید
  ‎ریال166,850,000 ‎ریال177,500,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1069W

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1059W ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1059W
  ‎−2% جدید
  ‎ریال156,310,000 ‎ریال159,500,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1059W :

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1059T ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1059T
  ‎−2% جدید
  ‎ریال160,230,000 ‎ریال163,500,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1059T :

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K946W ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K946W
  ‎−3% جدید
  ‎ریال125,033,000 ‎ریال128,900,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K946W :

  ظرفیت شستشو (کیلوگرم):9 کیلوگرم

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال0

  مشخصات کلیدی : ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K846W

  ظرفیت شستشو (کیلوگرم) : 8 کیلوگرم

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال124,700,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K846S :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K613W ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K613W
  ‎−2% جدید
  ‎ریال76,391,000 ‎ریال77,950,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K613W :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K613S ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K613S
  ‎−2% جدید
  ‎ریال78,253,000 ‎ریال79,850,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K613S :

  ظرفیت شستشو (کیلوگرم): 6 کیلوگرم

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K947W ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K947W
  ‎−8% جدید
  ‎ریال125,580,000 ‎ریال136,500,000
  مشخصات...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال120,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K844W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K844W
  ‎−8% جدید
  ‎ریال107,640,000 ‎ریال117,000,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K844W :

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل K8220T ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل K8220T
  ‎−7% جدید
  ‎ریال104,904,000 ‎ریال112,800,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی مدل K8220T

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل L7025W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل L7025W
  ‎−4% جدید
  ‎ریال104,640,000 ‎ریال109,000,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل L7025W :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل L7025T ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل L7025T
  ‎−4% جدید
  ‎ریال107,712,000 ‎ریال112,200,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل L7025T :

  ظرفیت 7 کیلو گرم

  مجهز به موتور اینورتر دایرکت درایو

  دور موتور 1200 دور بر...

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8540W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8540W
  ‎−5% جدید
  ‎ریال118,655,000 ‎ریال124,900,000

  مشخصات کلیدی : ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8540W

  ظرفیت شستشو (کیلوگرم) : 8 کیلوگرم

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8540T ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8540T
  ‎−5% جدید
  ‎ریال121,980,000 ‎ریال128,400,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8540T :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل k9542w ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل k9542w
  ‎−5% جدید
  ‎ریال132,525,000 ‎ریال139,500,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل k9542W :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K9542T ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K9542T
  ‎−5% جدید
  ‎ریال135,850,000 ‎ریال143,000,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل k9542T :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K9540W ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K9540W
  ‎−5% جدید
  ‎ریال124,925,000 ‎ریال131,500,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K9540W :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8340W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8340W
  ‎−5% جدید
  ‎ریال111,150,000 ‎ریال117,000,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8340W :


  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8340T ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K8340T
  ‎−5% جدید
  ‎ریال114,475,000 ‎ریال120,500,000
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل L87W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل L87W
  ‎−5% جدید
  ‎ریال129,200,000 ‎ریال136,000,000

  مشخصات ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی‌ پلاس مدل L87W : 

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل L87S ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل L87S
  ‎−5% جدید
  ‎ریال132,810,000 ‎ریال139,800,000

  مشخصات ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی‌ پلاس مدل L87S : 

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل L88S
  ‎−5% جدید
  ‎ریال141,550,000 ‎ریال149,000,000

  مشخصات ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی‌ پلاس مدل L88S : 

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی پلاس مدل L99SW
  ‎−5% جدید
  ‎ریال147,250,000 ‎ریال155,000,000

  مشخصات ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی‌ پلاس مدل L99SW : 

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی پلاس مدل L99SS
  ‎−5% جدید
  ‎ریال151,050,000 ‎ریال159,000,000

  مشخصات ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی‌ پلاس مدل L99SS : 

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال85,000,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی 7 کیلویی جی پلاس مدل 72013 :

  ظرفیت شستشو (کیلوگرم): 7 کیلوگرم

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل K824S ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل K824S
  ‎−8% جدید
  ‎ریال101,108,000 ‎ریال109,900,000

  ظرفیت شستشو (کیلوگرم): 8 کیلوگرم

   موتور اینورتر:...

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1048W ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل KD1048W
  ‎−7% جدید
  ‎ریال138,570,000 ‎ریال149,000,000

  ظرفیت شستشو (کیلوگرم): 10.5 کیلوگرم

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال161,000,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1049W :

  ظرفیت شستشو...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال165,000,000

  ظرفیت شستشو (کیلوگرم):10.5...

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 7.5 کیلویی جی پلاس مدل K723S ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 7.5 کیلویی جی پلاس مدل K723S
  ‎−2% جدید
  ‎ریال92,806,000 ‎ریال94,700,000

  ظرفیت شستشو (کیلوگرم): 7.5 کیلوگرم

   موتور اینورتر:...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال142,000,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1048W :

  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1048S ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1048S
  ‎−4% جدید
  ‎ریال145,824,000 ‎ریال151,900,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل K1048S :

  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 7.5 کیلویی جی پلاس مدل K723W ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 7.5 کیلویی جی پلاس مدل K723W
  ‎−2% جدید
  ‎ریال90,650,000 ‎ریال92,500,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی 7.5 کیلویی جی پلاس مدل K723W...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال153,000,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1048T :

  ظرفیت شستشو (کیلوگرم): 10.5...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال150,000,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی 10.5 کیلویی جی پلاس مدل KD1048S :...

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K946S ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K946S
  ‎−8% جدید
  ‎ریال120,704,000 ‎ریال131,200,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل K946S :

  ظرفیت شستشو...

  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی پلاس مدل L9645T ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی پلاس مدل L9645T
  ‎−5% جدید
  ‎ریال135,565,000 ‎ریال142,700,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی 9 کیلویی جی‌پلاس مدل L9645T...

  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال129,500,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی جی پلاس مدل k947S :

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ‎ریال131,500,000

  مشخصات کلیدی : ماشین لباسشویی جی پلاس مدل k947T

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل K824W ماشین لباسشویی ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل K824W
  ‎−8% جدید
  ‎ریال99,084,000 ‎ریال107,700,000

  مشخصات کلیدی ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل K824W :

  ظرفیت شستشو (کیلوگرم): 8 کیلوگرم

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  ماشین لباسشویی جی پلاس ماشین لباسشویی 8 کیلویی جی پلاس مدل K8220W با گارانتی گلدیران
  ‎−5% جدید
  ‎ریال104,215,000 ‎ریال109,700,000

  مشخصات کلیدی :

  مدل K8220W

  اضافه به علاقه مندی
  0
  0