.

راهنمایی نیاز دارید؟

شاخه ها

  براکت دیواری تلویزیون مدل TW-305 براکت دیواری تلویزیون مدل TW-305
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  3,200,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  پایه دیواری مانیتور مدل LW-35 پایه دیواری مانیتور مدل LW-35
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  1,200,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون مدل TW-220 براکت دیواری تلویزیون مدل TW-220
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  2,200,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-475 براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-475
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  7,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت پایه دیواری مانیتور مدل LW-50 براکت پایه دیواری مانیتور مدل LW-50
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  1,800,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت - پایه تلویزیون و مانیتور پایه مانیتور دیواری مدل LW-380
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  3,800,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  پایه رومیزی مانیتور پایه مانیتور رومیزی LCDARM مدل 410B پایه رومیزی مانیتور پایه مانیتور رومیزی LCDARM مدل 410B
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  11,800,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  پایه دیواری مانیتور مدل LW-85 پایه دیواری مانیتور مدل LW-85
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  1,800,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون  براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-500 براکت دیواری تلویزیون  براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-500
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  6,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون LCDARM مدل TW-459 براکت دیواری تلویزیون LCDARM مدل TW-459
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  3,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت ایستاده تلویزیون مدل TR-160 براکت ایستاده تلویزیون مدل TR-160
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  24,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون  پایه دیواری تلویزیون 50 تا 82 اینچ مدل 870 براکت دیواری تلویزیون  پایه دیواری تلویزیون 50 تا 82 اینچ مدل 870
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  6,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  پایه مانیتور رومیزی LCDARM مدل LD-410 پایه مانیتور رومیزی LCDARM مدل LD-410
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  8,800,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  پایه مانیتور رومیزی LCDARM مدل LD-410A پایه مانیتور رومیزی LCDARM مدل LD-410A
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  9,800,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون  پایه دیواری تلویزیون 50 تا 82 اینچ مدل 870 براکت دیواری تلویزیون  پایه دیواری تلویزیون 50 تا 82 اینچ مدل 870
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  9,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  پایه رومیزی مانیتور پایه مانیتور رومیزی چند مفصلی مدل LD-4 پایه رومیزی مانیتور پایه مانیتور رومیزی چند مفصلی مدل LD-4
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  35,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  پایه مانیتور 3 مفصلی LD-3 پایه مانیتور 3 مفصلی LD-3
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  25,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  پایه دیواری دی وی دی DVD یک طبقه مدل SH-A
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  4,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-338 براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-338
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  4,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  پایه رومیزی مانیتور پایه مانیتور دو مفصلی مدل LD-410BD پایه رومیزی مانیتور پایه مانیتور دو مفصلی مدل LD-410BD
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  18,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  پایه مانیتور رومیزی چند مفصلی LD-6 پایه مانیتور رومیزی چند مفصلی LD-6
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  45,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  پایه رومیزی مانیتور پایه رومیزی دو مانیتوره مدل LD-2 پایه رومیزی مانیتور پایه رومیزی دو مانیتوره مدل LD-2
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  16,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت - پایه تلویزیون و مانیتور مکمل پایه مانیتور براکت - پایه تلویزیون و مانیتور مکمل پایه مانیتور
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  2,700,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  پایه دیواری دی وی دی DVD دو طبقه مدل SH-D پایه دیواری دی وی دی DVD دو طبقه مدل SH-D
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  5,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت دیواری تلویزیون  براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-510 براکت دیواری تلویزیون  براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-510
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  12,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت - پایه تلویزیون و مانیتور براکت سقفی تلویزیون مدل C-1200 براکت - پایه تلویزیون و مانیتور براکت سقفی تلویزیون مدل C-1200
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  9,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  14,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  پایه دیواری مانیتور مدل LW-86 پایه دیواری مانیتور مدل LW-86
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  1,800,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  TR-185 TR-185
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  125,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  براکت - پایه تلویزیون و مانیتور براکت سقفی تلویزیون مدل C-1050
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  7,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  lw-190
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  1,900,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  lw-190
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  2,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  3,200,000 ریال

  تحمل وزن تا 45 کیلوگرم

  قابلیت استفاده برای تلویزیون ها تا 43 اینچ با استاندارد VESA

  حرکت 15 درجه در جهت عمودی

  اضافه به علاقه مندی
  1,200,000 ریال
  مشخصات کلیدی پایه مانیتور دیواری مدل LW-35
  اضافه به علاقه مندی
  2,200,000 ریال

  تحمل وزن تا 20 کیلوگرم

  قابلیت استفاده برای تلویزیون ها تا 43 اینچ با استاندارد VESA

  حرکت 15 درجه در جهت عمودی

  اضافه به علاقه مندی
  7,500,000 ریال

  مشخصات کلیدی براکت دیواری تلویزیون مدل TWM-475 :

  تحمل وزن تا 30 کیلوگرم

  قابلیت استفاده برای تلویزیون ها تا 60 اینچ با استاندارد...

  اضافه به علاقه مندی
  1,800,000 ریال

  تحمل وزن تا 15 کیلوگرم

  قابلیت استفاده برای تلویزیون ها تا 29 اینچ با استاندارد VESA

  حرکت 15 درجه در جهت عمودی

  اضافه به علاقه مندی
  3,800,000 ریال
  مشخصات کلیدی پایه مانیتور دیواری متحرک مدل LW-380 :
  ...
  اضافه به علاقه مندی
  11,800,000 ریال

  سایز مانیتورهای قابل نصب: 27″~10″
  حداکثر وزن قابل تحمل: 10Kg
  قابلیت چرخشو حرکت به تمامی جهات
  قابلیت تنظیم ارتفاع
  دارای...

  اضافه به علاقه مندی
  1,800,000 ریال
  مشخصات کلیدی پایه مانیتور دیواری مدل LW-85
  اضافه به علاقه مندی
  6,500,000 ریال
  مشخصات کلیدی براکت دیواری مدل TWM-500 :
  اضافه به علاقه مندی
  3,500,000 ریال

  مشخصات براکت دیواری تلویزیون LCDARM مدل TW-459 :

  تحمل وزن تا 45 کیلوگرم

  قابلیت استفاده برای تلویزیون ها تا 65 اینچ با استاندارد...

  اضافه به علاقه مندی
  24,500,000 ریال
  حداکثر ارتفاع : 160 سانتی متر
  اضافه به علاقه مندی
  6,500,000 ریال

  استحکام بالا

  قابل استفاده تا تلویزیون های سایز 75 اینچ با استاندارد vesa

  نصب آسان 

  دارای لوازم و اتصالات نصب

  اضافه به علاقه مندی
  8,800,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  9,800,000 ریال

  رعایت اصول ارگونومی با سری جدید پایه های مانیتور رومیزی LD-410A می توانند گزینه های بسیار خوبی برای شما باشند این پایه رومیزی مانیتور با توجه به...

  اضافه به علاقه مندی
  9,000,000 ریال

  استحکام بالا

  قابل استفاده تا تلویزیون های سایز 82 اینچ با استاندارد vesa

  نصب آسان 

  دارای لوازم و اتصالات نصب

  اضافه به علاقه مندی
  35,000,000 ریال

  پایه مانیتور LD-4 با توانایی نصب چهار مانیتور در یک پایه رومیزی به کاربران اجازه می دهد تا تصاویری مختلف و یا یکسان...

  اضافه به علاقه مندی
  25,000,000 ریال

  معرفی پایه مانیتور 3 مفصلی LD-3 :

  پایه چند مفصلی مانیتور یا پایه رومیزی مانیتوری...

  اضافه به علاقه مندی
  4,000,000 ریال

  مشخصات پایه دیواری دی وی دی یک طبقه :

  قابل استفاده برای تمامی دستگاه ها

  متریال درجه 1 و صادراتی

  قابلیت تحمل وزن بالا

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  4,000,000 ریال

  تحمل وزن تا 25 کیلوگرم

  قابلیت استفاده برای تلویزیون ها تا 50 اینچ با استاندارد VESA

  حرکت در تمام جهات

  اضافه به علاقه مندی
  18,000,000 ریال

  پایه مانیتور رومیزی مدل LD-410BD تولید شرکت LCDARM و با کیفیت بسیار بالا می باشد که مناسب اتاق های بورس ، اتاق های...

  اضافه به علاقه مندی
  45,000,000 ریال

  پایه رومیزی مانیتور LED/LCD چند مفصلی مدل LD-6 توانایی نصب شش مانیتور LED/LCD را در یک محور اصلی دارا می باشد و به...

  اضافه به علاقه مندی
  16,000,000 ریال
  پایه رومیزی مانیتور  دو مانیتوره مدل...
  اضافه به علاقه مندی
  2,700,000 ریال

  معرفی هولدر مانیتور :

  با توجه به نیاز برخی کاربران برای نصب مانیتور روی دیوار یا...

  اضافه به علاقه مندی
  5,000,000 ریال

  مشخصات پایه دیواری دی وی دی دو طبقه :

  قابل استفاده برای تمامی دستگاه ها

  متریال درجه 1 و صادراتی

  قابلیت تحمل وزن بالا

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  12,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  9,500,000 ریال
  مشخصات کلیدی براکت سقفی C-1200
  اضافه به علاقه مندی
  14,500,000 ریال
  حداکثر ارتفاع : 120 سانتی متر
  اضافه به علاقه مندی
  1,800,000 ریال
  مشخصات کلیدی پایه مانیتور دیواری مدل LW-86
  اضافه به علاقه مندی
  125,000,000 ریال

  ابعاد : 40*106*148

  اضافه به علاقه مندی
  7,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی براکت سقفی C-1050

  اضافه به علاقه مندی
  1,900,000 ریال
  مشخصات کلیدی پایه مانیتور دیواری متحرک مدل LW-190 :
  ...
  اضافه به علاقه مندی
  2,500,000 ریال
  مشخصات کلیدی پایه مانیتور دیواری متحرک مدل LW-250 :
  ...
  اضافه به علاقه مندی
  0
  0