.

راهنمایی نیاز دارید؟

شاخه ها

  اندروید باکس جی پلاس اندروید باکس جی پلاس مدل GP9 با گارانتی گلدیران اندروید باکس جی پلاس اندروید باکس جی پلاس مدل GP9 با گارانتی گلدیران
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  29,800,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 32 اینچ نکسار مدل D32C412N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  61,500,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  80,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  اسپیکر جی پلاس اسپیکر قابل شارژ جی پلاس مدل KB56N با گارانتی گلدیران اسپیکر جی پلاس اسپیکر قابل شارژ جی پلاس مدل KB56N با گارانتی گلدیران
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 40 اینچ LED جی پلاس مدل 40PH618N تلویزیون 40 اینچ LED جی پلاس مدل 40PH618N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  105,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 43 اینچ نکسار مدل H43C412N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  89,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 50 اینچ نکسار مدل H50C414N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  125,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 50 اینچ هوشمند نکسار مدل U50C614S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  150,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65PU750CN تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65PU750CN
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  340,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75PQM922S تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل 75PQM922S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  770,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65PQ738CS تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65PQ738CS
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  370,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 40 اینچ LED جی پلاس مدل 40PH616N تلویزیون 40 اینچ LED جی پلاس مدل 40PH616N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  105,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43PH420N تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43PH420N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  110,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 43 اینچ LED جی پلاس مدل 43PH618N تلویزیون 43 اینچ LED جی پلاس مدل 43PH618N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  120,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 43 اینچ هوشمند جی پلاس مدل 43PU746N تلویزیون 43 اینچ هوشمند جی پلاس مدل 43PU746N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  140,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل 55PU722CN
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  230,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 40 اینچ جی پلاس مدل 40PH420N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  100,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43PH422N تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43PH422N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  110,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل65PU751S تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل65PU751S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  345,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  87,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  230,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU721S تلویزیون جی پلاس تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65LU721S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  340,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65PQ732S تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65PQ732S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  360,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  120,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50PU744N تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50PU744N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  185,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 50 اینچ QLED جی پلاس مدل 50PQ734S تلویزیون 50 اینچ QLED جی پلاس مدل 50PQ734S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  195,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 50 اینچ QLED جی پلاس مدل 50PQ734S تلویزیون 50 اینچ QLED جی پلاس مدل 50PQ734S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  195,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 50 اینچ هوشمند جی پلاس مدل 50PU746N تلویزیون 50 اینچ هوشمند جی پلاس مدل 50PU746N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  185,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65PQ736S تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65PQ736S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  370,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65PU746N تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65PU746N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  330,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل65PU741S تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل65PU741S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  340,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43PH420N تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43PH420N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  110,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 32 اینچ LED جی پلاس مدل 32PD618N تلویزیون 32 اینچ LED جی پلاس مدل 32PD618N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  78,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ایر موس جی پلاس ایرموس جی پلاس W1 ایر موس جی پلاس ایرموس جی پلاس W1
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  4,600,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  LG XBOOM ON7 LG XBOOM ON7
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  130,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ایرموس جی پلاس ایرموس جی پلاس GA9 ایرموس جی پلاس ایرموس جی پلاس GA9
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  5,700,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  570,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  195,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 55 اینچ QLED جی پلاس مدل 55PQ732S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  210,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65MU722S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  330,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  140,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  90,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 32 اینچ جی پلاس مدل 32PD416N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  68,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH414N تلویزیون جی پلاس تلویزیون 43 اینچ جی پلاس مدل 43MH414N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  110,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  ساندبار جی پلاس ساندبار جی پلاس مدل K624EN با گارانتی گلدیران ساندبار جی پلاس ساندبار جی پلاس مدل K624EN با گارانتی گلدیران
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  42,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 32 اینچ LED جی پلاس مدل 32PD616N تلویزیون 32 اینچ LED جی پلاس مدل 32PD616N
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  78,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  تلویزیون 75 اینچ QLED جی پلاس مدل 75PQ744S
  جدید
  اضافه به علاقه مندی
  640,000,000 ریال
  اضافه به علاقه مندی
  29,800,000 ریال

  مشخصات کلیدی اندروید باکس جی پلاس مدل GP9 :

  شامل اشتراک رایگان اینترنت و اشتراک رایگان فیلیمو

  سیستم سخت افزاری بالا

  امکان...

  اضافه به علاقه مندی
  61,500,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 32 اینچ نکسار مدل D32C412N :

  اضافه به علاقه مندی
  80,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 40 اینچ نکسار مدل H40C412N :

  اضافه به علاقه مندی
  55,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی اسپیکر قابل شارژ جی پلاس مدل KB560N با گارانتی گلدیران : 

  مجموع قدرت خروجی صدا: 50 وات
   بلوتوث: دارد
   ورودی...

  اضافه به علاقه مندی
  65,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی اسپیکر قابل شارژ جی پلاس مدل MB850N با گارانتی گلدیران : 

  مجموع قدرت خروجی صدا: 80 وات

   بلوتوث:...

  اضافه به علاقه مندی
  105,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 40 اینچ LED جی پلاس مدل 40PH618N :

  اندازه صفحه نمایش: 40 اینچ
  رزولوشن تصویر: 1920x1080 / Full HD
  امکانات...

  اضافه به علاقه مندی
  89,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 43 اینچ نکسار مدل H43C412N :

  اضافه به علاقه مندی
  125,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 50 اینچ نکسار مدل H50C414N :

  اضافه به علاقه مندی
  150,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون هوشمند نکسار مدل U50C614S :

  340,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  770,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 75 اینچ جی...

  اضافه به علاقه مندی
  370,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 65 اینچ جی...

  اضافه به علاقه مندی
  105,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 40 اینچ LED جی پلاس مدل 40PH616N :

  اندازه صفحه نمایش: 40 اینچ
  رزولوشن تصویر: 1920x1080 / Full HD
  امکانات...

  اضافه به علاقه مندی
  110,000,000 ریال

  مشخصات تلویزیون جی پلاس مدل 43PH420N :

  • نوع صفحه...
  اضافه به علاقه مندی
  120,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 43 اینچ LED جی پلاس مدل 43PH618N :

  اندازه صفحه نمایش: 43 اینچ
  رزولوشن تصویر: 1920x1080 / Full HD
  امکانات...

  اضافه به علاقه مندی
  140,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون هوشمند جی پلاس مدل 43PU746N :

  230,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  100,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون تلویزیون 40 اینچ جی پلاس مدل 40PH420N :

  اندازه صفحه نمایش: 40 اینچ

  صفحه نمایش : IPS

  رزولوشن تصویر:...

  اضافه به علاقه مندی
  110,000,000 ریال

  مشخصات تلویزیون جی پلاس مدل 43PH422N :

  • نوع صفحه...
  اضافه به علاقه مندی
  345,000,000 ریال

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  87,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی ساندبار 300 وات جی پلاس مدل M6315HN :

  مجموع قدرت خروجی صدا: 300 وات
   Bluetooth: دارد
   USB: دارد

  اضافه به علاقه مندی
  230,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 58PU722S :

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  340,000,000 ریال

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  360,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 65 اینچ جی...

  اضافه به علاقه مندی
  120,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی اسپیکر قابل شارژ جی پلاس مدل MN8071N با گارانتی گلدیران : 

  مجموع قدرت خروجی صدا: 800 وات

   بلوتوث: دارد

  ...

  اضافه به علاقه مندی
  185,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون هوشمند جی پلاس مدل 50PU744N :

  195,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون هوشمند جی پلاس مدل 50PQ734S :

  195,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون هوشمند جی پلاس مدل 50PQ736S :

  185,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون هوشمند جی پلاس مدل 50PU746N :

  370,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 65 اینچ جی...

  اضافه به علاقه مندی
  330,000,000 ریال

  مشخصات تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65PU746N...

  اضافه به علاقه مندی
  340,000,000 ریال

  نوع صفحه نمایش:

  اضافه به علاقه مندی
  110,000,000 ریال

  مشخصات تلویزیون جی پلاس مدل 43PH420N :

  • نوع صفحه...
  اضافه به علاقه مندی
  78,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 32 اینچ LED جی پلاس مدل 32PD618N :

  کیفیت تصویر : HD

  امکانات هوشمند : دارد

  سیستم عامل : اندروید 9

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  4,600,000 ریال

  مشخصات کلیدی ایرموس w1 :

  تعداد کلید : 57

  سازگار با سیستم‌ عامل‌های : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS

  نوع رابط:...

  اضافه به علاقه مندی
  130,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی اسپیکر  ال جی مدل LG XBOOM ON7 :

  مجموع قدرت خروجی صدا : 1000 وات

  قابلیت پخش از CD USB BT AUX

  تقویت باس فوق...

  اضافه به علاقه مندی
  5,700,000 ریال

  مشخصات کلیدی ایرموس ga9 :

   تعداد کلید: 57 عدد
   سازگار با سیستم‌ عامل‌های: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS
   نوع رابط:...

  اضافه به علاقه مندی
  570,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 75 اینچ جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  195,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 55 اینچ جی پلاس مدل...

  اضافه به علاقه مندی
  210,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 55PQ732S...

  اضافه به علاقه مندی
  330,000,000 ریال

  مشخصات تلویزیون 65 اینچ جی پلاس مدل 65PU742N...

  اضافه به علاقه مندی
  140,000,000 ریال

  شمخصات کلیدی تلویزیون 50 اینچ جی پلاس مدل 50PH512N :

  نوع صفحه نمایش : 

  اضافه به علاقه مندی
  90,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون تلویزیون 40 اینچ جی پلاس مدل 40PH416N :

  اندازه صفحه نمایش: 40 اینچ

  صفحه نمایش : IPS

  رزولوشن تصویر:...

  اضافه به علاقه مندی
  68,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون جی پلاس مدل 32PD416N :

  اضافه به علاقه مندی
  110,000,000 ریال

  مشخصات تلویزیون جی پلاس مدل 43PH416N :

  • نوع صفحه...
  اضافه به علاقه مندی
  42,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی ساند بار جی پلاس مدل M625SN با گارانتی گلدیران :

  مجموع قدرت خروجی صدا: 100 وات

  Bluetooth: دارد

  USB: دارد

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  78,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 32 اینچ LED جی پلاس مدل 32PD616N :

  کیفیت تصویر : HD

  امکانات هوشمند : دارد

  سیستم عامل : اندروید 9

  ...
  اضافه به علاقه مندی
  640,000,000 ریال

  مشخصات کلیدی تلویزیون 75...

  اضافه به علاقه مندی